Temná energie / Dark energy

DSC08188

Víme kolik temné energie existuje, protože víme, jak ovlivňuje expanzi vesmíru. Vše ostatní je naprostým tajemstvím. Důležitým tajemstvím. Ukazuje se, že zhruba 68 % vesmíru je tvořeno temnou energií. Temná hmota tvoří asi 27 %. Zbytek vše na Zemi, a vše, co kdy bylo pozorováno všemi našimi přístroji, veškerá normální hmota tvoří méně než 5 % z vesmíru. A možná, že by ani neměla být nazývána normální“ hmotou, protože tvoří jen nepatrný fragment vesmíru.

/ We know how much dark energy there is because we know how it affects the Universe’s expansion. Other than that, it is a complete mystery. Important mystery. It turns out that roughly 68 % of the Universe is dark energy. Dark matter makes up about 27 %. The rest – everything on Earth and everything ever observed with all of our instruments, all normal matter – adds up to less than 5% of the Universe. And maybe it shouldn’t be called “normal” matter at all, since it is such a small fraction of the Universe.

Tair 3-PhS 4.5/300 (M42)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s