Gravitace / Gravity

DSC01758-bw

Gravitace je síla, která existuje mezi všemi hmotnými objekty ve vesmíru. Všechny objekty nebo částice (které mají nenulovou hmotnost) přitahuje gravitační síla k sobě. Gravitace působí na objekty všech velikostí, od subatomárních částic až po kupy galaxí, a na nekonečnou vzálenost. Gravitace je jedním z nejvíce studovaných fyzikálních jevů. Newtonovy teorie o gravitaci byly upraveny v roce 1915, kdy Albert Einstein vytvořil obecnou teorii relativity a definoval gravitaci jako zakřivení časoprostoru.

/Gravity, also called gravitation, is a force that exists among all material objects in the universe. For any two objects or particles (having nonzero mass) the force of gravity tends to attract them toward each other. Gravity operates on objects of all sizes, from subatomic particles to clusters of galaxies, over all distances. Gravitation is one of the most studied phenomena in physics. Newton’s theories about gravitation were modified in the 1915, when Albert Einstein developed the general theory of relativity and defined gravity as a  distortion of spacetime.

Jupiter-3 50/1.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s