St. Prokop / Sv. Prokop (1)

Bezdekov 1
(zoom+)

Bezdekov 2

Bezdekov 3

Bezdekov 4

Baroque church of St. Prokop, Bezděkov nad Metují.
Village Bezděkov was founded by the Břevnov monastery (Prague) at the time of colonization frontier forest in the 13th century. The construction of the church builted in the years 1724-1727 by the famous architect Kilian Ignaz Dientzehofer was initiated by Otmar Zinke. The church belongs to the Broumov group of churches from the 1st half of the 18th century.  It is a Baroque building in the shape of an irregular octagon with a semicircular chancel. The facade is dominated by two low church towers which hides the spiral staircase leading to semicircular gallery at the first floor. The nave is covered by a mirror vault.

Barokní kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují.
Obec Bezděkov založil Břevnovský klášter v době kolonizace pohraničního hvozdu ve 13. století. Stavbu kostela postaveného v letech 1724-1727 podle plánů věhlasného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera inicioval broumovský opat Otmar Zinke. Kostel patří k tzv. Broumovské skupině kostelů vybudovaných v 1. polovině 18. století. Jde o vrcholně barokní stavbu na půdorysu nepravidelného osmiúhelníku s půlkruhovým kněžištěm. Průčelí vévodí dvě nízké kostelní věže, v nichž jsou ukryta točitá schodiště vedoucí na půlkruhový ochoz v patře. Hlavní loď je kryta zrcadlovou klenbou.

M42: Meyer-Optik Görlitz Trioplan V 2.9/50 & Schneider-Kreuznach Curtagon 4/28

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s