Odraz / Reflection

reality

Podle zákonů kvantové mechaniky (Heisenbergova relace neurčitosti) částice nemůže mít současně přesnou polohu
a přesně určenou hybnost. Proto nemá smysl mluvit o tom, že se částice pohybuje po nějaké trajektorii nějakou rychlostí.
Mluvíme pouze o pravděpodobnostech výskytu částice v prostoru. Když si pak tento fakt dáme do souvislosti s velikostí
elementárních částic a vzálenostech mezi nimi, zjistíme, že náš svět je ve skutečnosti nejen rozostřený, ale i velmi prázdný.
Že je utkán především ze sil a energetických vazeb. Realita tak připomíná tuto fotografii: vidíme poměrně jasný a ostrý odraz
rozmazaného světa.

/ According to the laws of quantum mechanics (Heisenberg’s uncertainty relations) particle can not be simultaneously
the exact position and momentum accurately determined. Therefore is meaningless to talk about the fact that the particle
moves along a trajectory by a certain speed. We are talking only about the probabilities of occurrence of particles in space.
When this fact is then put into the context of the size of the elementary particles and distance between them, we find that
our world is in fact not only blurred, but also very empty. That is woven primarily from forces and energy links.
The reality is reminiscent of this photo: we see a relatively clear and sharp reflection of blurred world.

Broumov, Klášterní zahrada/Monastery garden. Infrared.

Advertisements

2 thoughts on “Odraz / Reflection

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s